dimecres, 13 d’agost de 2014

Informar als turistes? Per què? (en anglès)

Tenir a la població ben informada del perquè en tan breu lapsus de temps, bona part dels paisatges i ecosistemes de Mallorca s'han transformat fins a presentar una imatge no coneixedora amb respecte de la que presentaven abans de la irrupció del turisme de masses als anys 1960 és la millor eina per induir el compromís col·lectiu en l'adopció d'actituds que ens acostin a un canvi de model econòmic defensat per tots. Paral·lelament a tot aquest procés, les persones treballadores han vist retrocedir progressivament el seu nivell de renda a la vegada que les empreses multinacionals hoteleres per les que fan feina han vist maximitzats els seus beneficis. Si els turistes que sostenen l'actual economia de les Balears trien aquest destí per les belleses que atresora, creiem que és l'hora de fer-los arribar la preocupació que tenim la població d'acollida envers aquests encants que, els avançam, consideram que estan en perill davant el desplegament d'una normativa que els desprotegeix per satisfer les necessitats d'expansió de l'oferta hotelera i de residències en un territori de per si, limitat i saturat (Llei del Sòl, llei Turística, llei Agrària, llei de Ports,...). La idea és crear-los un interrogant que susciti la reflexió de com l'indret que visita no és tan paradisíac com es pensava, sinó que el model econòmic d'aquest lloc segueix el dictat d'una minoria influent que ha desplaçat a la població governada de la seva capacitat de decidir el model territorial i econòmic que desitja. Afegim l'escrit en anglès que es farà arribar als turistes el proper dissabte informant-los del que està passant a Mallorca.

ADVICE FOR ALL TOURISTS IN MALLORCA

 
Tourist, you are probably here after a long year of hard work, taking a rest or looking for fun in an exotic place in which you can forgetting about the daily responsibilities as usually promised by holidays packages and publicity. However let you take a minute to reflect of reflexion about the serious consequences that your visit, together with the visits of millions of people as like you every year, generates in Mallorca, in their natural environment and their social arrangement situation. It is time to break the big tale of the harmless tourism of amazing golden, sandy beaches, just here for the watch view and enjoyment of the visitor, the happy villagers gratefully offering their services for an irresistible fee or the funny innocent night activity with a sexual reward.

 
From massive urbanization of the coasts and proliferation of transport infrastructures with high environmental impacts, to the disappearance of traditional activities and local culture, passing through a huge consumption of resources and their related waste generation, industrial mass tourism is far away from the “innocent pleasure in which all people win” promoted by governments propaganda and tourism lobbies publicity. On the contrary, these damaging activities controlled by transnational tour operators, big hotel chains, property speculation agencies and high-level public office which conform the head of the tourism industry are at the core of an unrelenting process of dispossession in which common spaces in the island together with the more basic natural resources (such as water) are progressively privatized, people displaced from their residences due to gentrification processes and temporal workers exploited in worsening poor conditions by the service industry. This is the real face of tourism in Mallorca: dependence, spoil damage and social inequalities. Stopping this scheduled destruction requires an active international solidarity.
 
Don't collaborate with the tourism industry!
 
Stop destruction and spoil damage of  to Mallorca!

 
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada