dilluns, 22 de setembre de 2014

Comunicat del Front Comú en defensa del territori


Qui som?

El Front Comú en defensa del Territori és una assemblea horitzontal i oberta, integrada per persones que acuden a títol individual, tot i que comptam amb el suport d'alguns col·lectius afins que hi col·laboren.

Què denunciam i per què?

Fa temps de dues setmanes el Front Comú en defensa del Territori tingué l’oportunitat de presentar-se a la societat a socaire d’una primera acció que volgué denunciar publicament el model capitalista d'ordenació territorial a Mallorca, impulsat per la política oficial i els lobbies empresarials. Aquest model comporta la continua degradació de la vida dels habitants de l'illa mitjançant la destrucció dels espais naturals, la pèrdua o restricció dels seus usos comuns i la reconversió de la cultura tradicional a una subcultura global de caire consumista i alienant. A més limiten l’ample ventall d’oportunitats del que disposarien les venidores generacions en un context d’hipotètica però necessària preservació i reapropiació dels béns naturals i culturals de l’illa.

El lligam que comparteixen totes les persones que componen el Front Comú és la preocupació per les conseqüències no precisament beneficioses per a la societat que derivan d’un escenari on aquesta esta cada vegada més sostreta dels seus recursos i mitjans de vida, com l’aigua i la terra fèrtil entre d’altres, pel benefici empresarial d’uns pocs, expressat sempre en termes econòmics. Elles i moltes altres més volen posar l’accent en que el raonament dels empresaris i governants basat en la explotació dels recursos i la rendibilitat del territori no reporta beneficis per al gros de la població, és més, desposseeix el planeta dels béns sobre els quals es sustenta la vida i la llibertat. Les contradiccions sobre les que s’assenta el model econòmic capitalista ens auguren un fosc futur si no li posam fre, perquè en xocar amb els límits ecològics del planeta arribarà a destruir fins i tot les bases materials per a la supervivéncia més bàsica. De moment, la reacció a aquests límits per part de les societats industrialitzades ha estat la imposició de la guerra en els països amb recursos energètics o minerals, el tancament militar de les fronteres, la extensió de la precarietat laboral i la marginació social als països occidentals així com la desesperada cerca per mercantilitzar qualsevol activitat fins fa poc fora dels parametres de mercat.

El Front Comú no desaprofitarà l’oportunitat d’assenyalar els responsables d'aquesta destrucció planificada del territori que a la nostra illa s'expressa sobretot a través del desenvolupament hipertròfic d’un únic sector –el de serveis lligat al turisme– que converteix els nostres bens comuns en recursos explotables en perill de desaparició. L'aliança històrica entre la classe política i empresarial treballa ara més que mai per fer de Mallorca un insostenible parc temàtic al servei del consum de les classes treballadores del nord d'Europa i balneari de luxe per a les grans fortunes –d’aquí el desplegament legislatiu que afavoreix una major depredació del sòl rústic i protegit per part d’activitats d’oci lligades al turisme–. Per això, la gent que no acceptam aquest destí i totes les mangarrufes del neocaciquisme ja fa estona que deim prou! Prou de destruir el nostre territori, la nostra vida social, la nostra vida laboral, la nostra cultura, el nostre medi rural i la nostra llengua. Perquè l'aniquilació del nostre territori és la nostra extinció com a poble.

 
Com ho denunciarem?

Mitjançant accions que assenyalin els responsables i principals beneficiaris del perllongament al llarg del temps d’aquest model contrari a la naturalesa i les persones, aixi com d'altres que serveixin per aturar els projectes destructius en marxa a la nostra illa i ajuden a engegar una reapropiació comuna del nostre territori.

Per aquesta raó, som davant la CAEB, per donar a conèixer que una intensificació en els usos del sòl i dels recursos com certs empresaris promouen no deriva precisament en un benefici per al conjunt de la societat, ans al contrari, deriva en l’espoli dels serveis que la naturalesa ofereix a la humanitat per a que ella i altres espècies puguin viure e integrar-se en el entorn, com són la depuració d’aigües, la retenció del carboni, la producció d’oxigen, la retenció de l’erosió, etc. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada